AICINĀJUMS
Š.g. 4.septembrī fondam ir 5 gadu pastāvēšanas jubileja.
Tādēļ 08.09. plkst.18:00 pulcējamies uz šī notikuma svinēšanu.
Dziedāsim, rīkosim uguns rituālu, izvērtēsim padarīto, lūkosimies nākotnes perspektīvās.
Esat mīļi aicināti pievienoties!
Uz tikšanos pie Staru akmeņiem!
/ieraksts facebook/

2017. gada pasākumi