Fonds ZEME.CILVĒKS.STARI. ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 4.septembrī. Kopš 2016.gada 10.marta nodibinājumam „Fonds „Zeme.Cilvēks.Stari”” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās:

  • Vides aizsardzība;
  • Pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Fonda dibinātājas ir Līga Kolneja, Līga Ķerve un Inese Tretjakova.

Fonda statūti

Vairāk par fondu

2016.gada pasākumi
Talka 27.08.2016